ÖRON-, NÄS- OCH HALS

Remissvägar

Allergimottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Kortnummer: 3000
ÖNH mottagningen Södertälje sjukhus Mottagningen gör även hudoperationer på hals och huvud. Direktnummer för konsultation 8-16: 55024488 (Södertälje sjukhus) 
ÖNH mottagning Änggatan Dr Kezwan Toofik, specialistläkarmottagning Änggatan 1A, Södertälje. 9-15. Tfn 08-12130764. Vårdgranneletefon 073-5609064
Öronmottagningen Huddinge sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (Tfn: 3000) resp. Solna (Tfn: 7000) 
Halstumörer Stark malignitetsmisstanke rem till KS Solna. Övriga tumörer till ÖNH HS som tar ställning till punktion. Snabbare handläggning: om remiss går till Punktionsmottagningen Huddinge/Södersjukhuset med PAD sedan remiss till ÖNH med PAD svar för bedömning
Hörcentral Avesina – hörsel, Storgatan 3-5, 151 72 Södertälje. Remiss krävs. Har avtal med SLL. Tidsbeställd mottagn. Tel: 08-55066090. Fax 55088180. Tfn tid 0800-1200.
Hörselkliniken KS
 Endast pat > 20 år:
• Diagnostik av oklar HNS
• Pat med stora besvär och risk för långvarig sjukskrivning.
• Hörapparatbärare med konversationsavstånd <1m testat med hörapparat utan läppläseavstånd o/e pat med cochleaimplantat
• Pat med social isolering/reaktiv depression pga HNS
• Fler funktionshinder tex syn/hörsel/dövblind
• Tinnitus o/e ljudöverkänslighet relaterat till HNS
• Benförankrad hörapparat
Logopeder STS Logopeder för vuxna Södertälje sjukhus
Snarkutredning

- FysiologLab: Riddargatan 12 B 114 35 Stockholm
- Öronmottagningen STS som vidarebefordrar till CPAP mottagningen HS (08-58581863)

Vanliga infektioner Behandlingsrekommendationer vid vanliga infektioner i öppen vård (STRAMA, LMV)

Vårdprogram och PM

Öron-näsa-hals sjukdomar Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS)
Otit Behandlingsrekommendationer (Läkemedelsverket)
Rhinosinuit Behandlingsrekommendationer (Läkemedelsverket)

PATIENTINFORMATION

Otitinformation PATIENTRÅD till patienter med akut öroninflammation
Vaxpropp PATIENTRÅD om egenvård vid vaxpropp
Övre luftvägsinfekt. PATIENTRÅD vid hosta, snuva otit mm (SLL)
EPiTrace logger