Autismforum

– ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrum-tillstånd. Autismforum en del av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.
www.autismforum.se

 
 
banner Fokus på autism
hel banner

26-27 april 2012

– Från diagnos till funktion

De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram, med bland andra Christopher Gillberg, Sally Rogers, Sven Bölte och Mats Granlund. Timothy Michael Buie och Gina Davies talar om kommunikation och mag-tarmproblematik.
Aktuell forskning inom autismområdet presenteras.

Plats: City Conference Centre, Stockholm

Medarrangörer

Fokus på autism är en konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumet som anordnas av Autismforum – Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, tillsammans med

  • KIND Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsstörningar vid Karolinska Institutet

samt

  • Attention Stockholms län
  • Autism- och Aspergerförbundet
  • Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
  • Autismverksamheterna inom Habilitering & Hälsa
  • Barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting
  • Neuropediatriska verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset
  • Vuxenpsykiatrin inom Stockholm läns sjukvårdsområde
  • Sachsska barnsjukhuset
  • Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet
EPiTrace logger